Richtlijnen

Richtlijnen zijn aanbevelingen of voorschriften die worden gegeven om een bepaald doel te bereiken of om bepaald gedrag te bevorderen. Ze bieden een raamwerk voor het behalen van een gewenst resultaat en kunnen variëren van algemene principes tot gedetailleerde instructies. Richtlijnen worden vaak opgesteld door experts in een bepaald vakgebied.

Was this article helpful?