Uitbesteden

Uitbesteden is het overdragen van taken of verantwoordelijkheid (voorheen uitgevoerd binnen de eigen organisatie) aan een externe partij.

Uitbesteden is een synoniem voor outsourcing.

Was this article helpful?