Uitbesteden

Uitbesteden is het overdragen van taken of verantwoordelijkheid (voorheen uitgevoerd binnen de eigen organisatie) aan een externe partij.

Uitbesteden is een synoniem voor outsourcing.

Heeft dit artikel geholpen?