Uitwijken

Uitwijken is het extern uitvoeren van beheer en onderhoud omdat na een ingrijpende calamiteit het beheer/onderhoud of de gegevensverwerking niet meer op de normale locatie kan worden uitgevoerd.

Was this article helpful?