Verstoring

Een verstoring is een ongewenste gebeurtenis die de normale werking van systemen, applicaties of netwerken verstoort. Dit kan leiden tot verminderde productiviteit, verlies van gegevens, veiligheidsrisico’s en andere ongewenste gevolgen voor bedrijven en gebruikers.

Was this article helpful?