1. Home
  2. Woordenlijst
  3. W
  4. Wijzigingsverzoek

Wijzigingsverzoek

Een wijzigingsverzoek is een verzoek aan een instantie of organisatie om een al bestaande overeenkomst, contract of regeling aan te passen en te wijzigen volgens nieuwe bepalingen of omstandigheden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzoek om een andere leveringsdatum, contractduur of een aanpassing van de informatievoorziening..

Was this article helpful?