Workflow

Een workflow is een proces van stappen die gevolgd moeten worden om een taak of activiteit uit te voeren. Het legt de procedure vast voor het voltooien van werk, inclusief eventuele feedbackloops en handelingen, van begin tot eind. Het doel is om de efficiëntie te verbeteren en fouten te minimaliseren.

Was this article helpful?