Boekhoudsysteem

Een boekhoudsysteem is een georganiseerd en gestructureerd systeem dat gebruikt wordt voor het bijhouden en registreren van financiële transacties van een organisatie. Het omvat alle financiële documenten, waaronder facturen, inkomsten en uitgaven, bankafschriften en salarisadministratie. Het doel is om een helder overzicht te hebben van de financiële positie van de organisatie.

Was this article helpful?