1. Home
  2. Learning bites
  3. Centrale inrichting van Functioneel beheer

Centrale inrichting van Functioneel beheer

In deze vorm van inrichting is er – in tegenstelling tot een decentrale inrichting van functioneel beheer – één team- of afdeling waarin alle functioneel beheerders van de organisatie zijn samengevoegd en hiërarchisch worden aangestuurd. Dit betekent nadrukkelijk niet dat alle functioneel beheerders fysiek in één kamer gaan zitten, maar dat zij een hiërarchische aansturing ontvangen door een leidinggevende. 

Voordeel

Een voordeel van deze vorm van inrichting is dat een uniforme wijze van functioneel beheer eenvoudig is in te voeren en te handhaven. Hierdoor is vakinhoudelijke continuïteit ook te waarborgen. Een verdere motivatie voor de centrale inrichting is de vervangbaarheid en continuïteit van het functioneel beheer. 

Nadeel

Een nadeel van deze vorm van inrichting is dat (eind)gebruikers het gevoel kunnen krijgen dat functioneel beheer ver van ze afstaat. Als de (eind)gebruikers vervolgens ontevreden zijn over de activiteiten en prestaties van functioneel beheer, gaan zij bewust of onbewust een deel van de activiteiten overnemen. Daardoor ontstaat er in feite een tweede, onzichtbaar niveau van functioneel beheer.

Was this article helpful?