1. Home
  2. Learning bites
  3. Decentrale inrichting van functioneel beheer

Decentrale inrichting van functioneel beheer

In deze vorm van inrichting vallen de functioneel beheerders onder meerdere vakinhoudelijke teams- of afdelingen, waarbij de hiërarchische aansturing – in tegenstelling tot een centrale inrichting van functioneel beheer – onder de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden van het vakinhoudelijke team valt. 

Voordeel

Een voordeel van deze vorm van inrichting is dat functioneel beheer als vanzelf veel contact met de (eind)gebruikers hebben wat de ondersteuning in het gebruik van een informatiesysteem bevorderd. Hierdoor is functioneel beheer goed op de hoogte van de informatievoorziening en van eventuele problemen of wijzigingsbehoeften. 

Nadeel

Een nadeel van deze vorm van inrichting is dat veelal de nadruk komt te liggen op de ondersteuning van het gebruik van het informatiesysteem en er van andere functioneel beheer-processen minder terechtkomt. Dit zorgt ervoor dat er nauwelijks aan optimalisatie van (het gebruik van) het informatiesysteem wordt gewerkt en er overwegend ad hoc activiteiten worden uitgevoerd.  

Daarnaast is er voor de aansturing intensief overleg nodig om ervoor te zorgen dat dezelfde werkwijze wordt gehanteerd en nieuwe of gewijzigde informatievoorziening op de juiste, afgestemde wijze wordt ingevoerd.

Was this article helpful?