1. Home
  2. Learning bites
  3. Criteria voor de inrichting van functioneel beheer

Criteria voor de inrichting van functioneel beheer

Onderstaand zijn de inrichtingscriteria uitgewerkt die van invloed kunnen zijn op de keuze voor de inrichting van functioneel beheer. 

Inrichtingscriterium 1: Belang van de informatievoorziening voor de organisatie

Wanneer het belang van de informatievoorziening toeneemt, krijgt decentraal ingericht functioneel beheer de voorkeur. Dit heeft te maken met het feit dat het wenselijk is dat functioneel beheer dicht bij de (eind)gebruikers zit omdat daardoor de afstand met de business kleiner is. Het belang van de informatievoorziening kent een drietal gradaties die hieronder zijn weergegeven. De gradaties zijn in volgorde van oplopend belang voor het primaire proces.  

Inrichtingscriterium 2: Grootte van de organisatie 

De grootte van de organisatie heeft invloed op de inrichting van functioneel beheer. Bij kleinere organisaties heeft men al snel de voorkeur om functioneel beheer decentraal in te richten omdat op die manier de afstand naar de gebruikersorganisatie het kleinst is. Grotere organisaties hebben meer de neiging om functioneel beheer centraal in te richten zodat er een centraal punt beschikbaar is voor de gebruikersorganisatie en de sturing op een centrale wijze plaats kan vinden. 

Inrichtingscriterium 3: Cultuur van de organisatie 

De cultuur van de organisatie heeft een hoge mate van invloed op de inrichting van functioneel beheer. Wanneer een organisatie vanuit haar cultuur centraal wordt geleid, heeft het al snel de voorkeur voor een centrale vorm van functioneel beheer. 

Inrichtingscriterium 4: Organisatierichtlijnen

Voor de keuze van in welke vorm functioneel beheer wordt ingericht kan het zijn dat de organisatie vooraf heeft besloten om functioneel beheer in één van de vormen in te richten zonder dat daarvan afgeweken mag worden. In het geval van zo’n besluit moet hier natuurlijk rekening mee gehouden worden.

Was this article helpful?