1. Home
  2. Woordenlijst
  3. F
  4. Functionele aansturing

Functionele aansturing

Functionele aansturing beperkt zich tot het geven van richtlijnen en aanwijzingen ten behoeve van (functioneel beheer-)vakinhoudelijke-taken waarbij er een verregaande functioneel beheer-vakinhoudelijke kennis- en ervaring noodzakelijk is bij de aansturende functionaris(sen).

Hierbij gaat het expliciet om het geven van richtlijnen en aanwijzingen vanuit de specifieke functioneel beheer-vakinhoudelijke verantwoordelijkheid en niet om de specifiek vakinhoudelijke kennis zoals bijvoorbeeld op het gebied van: Financiën, HR, enzovoorts. 

Voor de functionele aansturing is het irrelevant op welke manier functioneel beheer hiërarchisch is ingericht, mits er goede afspraken worden gemaakt met bijvoorbeeld: betrokken teamleiders, I-adviseurs, functioneel beheerders en eventuele kerngebruikers.

Was this article helpful?