Systeemeigenaar

Een systeemeigenaar is een persoon of entiteit die verantwoordelijk is voor het ontwerp, de ontwikkeling, het onderhoud en de werking van een systeem. Deze persoon of entiteit heeft de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen over het systeem en is eindverantwoordelijk voor de prestaties en resultaten van het systeem.

Was this article helpful?