1. Home
  2. Woordenlijst
  3. U
  4. Uitvoeringscriteria

Uitvoeringscriteria

Uitvoeringscriteria zijn de voorwaarden waaronder een bepaalde opdracht uitgevoerd moet worden, inclusief informatie over de te leveren producten en de vereiste kwaliteit. Deze criteria kunnen deels generiek en deels specifiek zijn voor de desbetreffende opdracht.

Was this article helpful?