1. Home
  2. Learning bites
  3. Beperkt uitvoerend functioneel beheer

Beperkt uitvoerend functioneel beheer

In deze vorm van inrichting draagt – in tegenstelling tot centrale-en decentrale inrichting van functioneel beheer – de interne of externe ICT-leverancier de gehele verantwoording voor de informatievoorziening. Vaak zijn er bij deze vorm van inrichting wel (eind)gebruikers die een deel van de functioneel beheer-activiteiten bewust of onbewust op zich nemen. Deze hebben niet formeel een functioneel beheerders-rol en worden naar inzicht betrokken- of voeren naar inzicht functioneel beheer-activiteiten uit. 

Nadeel

Een nadeel van deze vorm van inrichting is dat de gebruikersorganisatie veel minder invloed heeft op de kwaliteit van de informatievoorziening. De ICT-organisatie is leidend in het beheer en handelt daarbij veelal vanuit ICT-belangen waarbij een goede vertaling naar werkbare oplossingen voor de organisatie in veel gevallen achterblijft.  

Voordeel

Het voordeel van deze vorm is dat de communicatie met applicatie– en technisch beheer overzichtelijk en goed te coördineren is.

Was this article helpful?