Criterium

Een criterium is een meetbaar en concreet element dat gebruikt wordt als maatstaf om de kwaliteit van iets te beoordelen. Het is een vooraf bepaalde norm waar iets aan moet voldoen om als goed, voldoende of slecht beschouwd te worden. Criteriums kunnen gebruikt worden bij onder andere beoordelingen, selectieprocedures en audits.

Was this article helpful?