Beleid

Beleid is een plan van acties en maatregelen die door een organisatie, overheid of persoon worden uitgestippeld om bepaalde doelen te bereiken of problemen op te lossen. Het omvat strategieën, richtlijnen en procedures die worden geïmplementeerd om beleidsdoelen te bereiken.

Was this article helpful?